Vaststellen verordening Nadeelcompensatie, 2023 week 41

De gemeenteraad heeft op 20 september 2023 de Verordening nadeelcompensatie vastgesteld. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt er een nieuwe regeling voor nadeelcompensatie, waaronder ook de regeling voor de vergoeding van planschade valt. Daarom is het nodig de twee planschadeverordeningen die nu gelden in te trekken en een nieuwe Verordening nadeelcompensatie vast te stellen. In deze verordening zijn vooral procedurele zaken geregeld. Bijvoorbeeld het vaststellen van een bedrag voor het in behandeling nemen van een aanvraag en afspraken over het inschakelen van een adviseur.

De Verordening nadeelcompensatie treedt in werking op 1 januari 2024.