Vaststellen hogere waarden geluidshinder Plan Bredeweg hoek Piet Stuurmanweg, 2023 week 41

B&W zijn van plan om de volgende besluiten te nemen:

  • Vaststellen hogere geluidswaarden vast te stellen voor het plan Bredeweg hoek Piet Stuurmanweg. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2023-00011107.
  • Vaststellen hogere geluidswaarden voor de locatie gelegen aan het Noordeinde 134. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2022259139.

Deze ontwerpbesluiten en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 12 oktober 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen.

De stukken worden ook digitaal ter inzage gelegd via de website van de ODMH: www.odmh.nl/digitaal-loket/ter-inzage/gemeente/waddinxveen

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen deze periode zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij de gemeente Waddinxveen per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 5450 000). De zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan kunt u contact opnemen met de heer Leenheer via x.leenheer@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182.