Vaststellen hogere geluidswaarden Zesde Tochtweg 2a, 2023 week 22

B&W zijn van plan om het volgende te besluiten:

  • hogere geluidswaarden vast te stellen voor het plan Zesde Tochtweg 2a.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 1 juni 2023 voor zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen, kenmerk 2023-00004628.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage. Iedereen kan binnen deze periode zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij de gemeente Waddinxveen per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088-5450000). De zienswijzen kunnen ook per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.