Stimuleringsregeling duurzaam en levensloopbestendig wonen, 2023 week 40

Op 20 september 2023 heeft de gemeenteraad de Stimuleringslening vastgesteld. Steeds meer mensen willen hun woning verduurzamen. Daarnaast blijven steeds meer ouderen (zelfstandig) in hun woning wonen. Voor beide situaties moeten er aanpassingen aan de woning gedaan worden.

Mensen hebben niet altijd de financiële middelen om de aanpassingen uit te voeren

De gemeente merkt dat de vraag naar financiële ondersteuning toeneemt. Daarom voert de gemeente Waddinxveen de Stimuleringslening in. Met de komst van de Stimuleringslening vervalt de Blijverslening. De Stimuleringslening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl en kan vanaf 4 oktober aangevraagd worden via www.waddinxveen.nl/stimuleringslening.