Rectificatie vaststellen bestemmingsplan ‘’Kerkstraat 19-23’’, 2023 week 02

Op 14 december 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘’Kerkstraat 19-23’’ vastgesteld. De initiatiefnemer wil aan de Kerkstraat 19-23 twintig (20) appartementen realiseren met bijbehorende parkeerplaatsen in een hof. Negen (9) woningen worden in de goedkope- en middel dure sector gerealiseerd en elf (11) appartementen in de dure sector. De appartementen worden levensloopbestendig en zijn hierdoor geschikt voor verschillende doelgroepen (zowel starters als senioren).

Helaas blijkt dat het uitwerkingsplan door technische redenen niet op tijd op www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPkerkstraat19en23-0401) kon worden gepubliceerd. Het plan had namelijk op 4 januari 2023 zichtbaar moeten zijn.

Nieuwe datum en beroepstermijn

Het bestemmingsplan wordt nu 11 januari 2023 gepubliceerd. Omdat het bestemmingsplan een week later wordt gepubliceerd, wordt ook de periode waarin u beroep kunt instellen met een week verlengd. U kunt in beroep gaan door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Stuur uw brief uiterlijk 23 februari 2023 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl.