Rectificatie publicatie verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning ‘Prins Bernhardlaan 2 – Souburgh’ van 6 juni 2024, week 25

Per abuis is er bij het digitaal publiceren van de verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning voor ‘Prins Bernhardlaan 2 – Souburgh’ met IMRO-nummer nl-imro-0627-bpprinsbhl2-0401 een fout ontstaan. Hierdoor zijn de documenten niet digitaal in te zien zoals in de publicatie van 6 juni 2024 is vermeld.

De documenten worden twee weken later, namelijk op 20 juni 2024, gepubliceerd. Daarom wordt ook de ter inzagetermijn twee weken opgeschoven.

De verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning voor ‘Prins Bernhardlaan 2 – Souburgh’ liggen ter inzage vanaf 20 juni 2024 tot 1 augustus 2024. Zie voor de beschrijving van het voorliggend plan de publicatie ‘Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning ‘Prins Bernhardlaan 2 – Souburgh’ ter inzage’ van 6 juni.

Voordat de verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning in werking treden, liggen de verklaring van geen bedenkingen, de omgevingsvergunning en de bijbehorende documenten voor 6 weken ter inzage.

Vanaf 20 juni 2024 kunt u deze vinden op het gemeentehuis bij de Publieksbalie, Beukenhof 1 in Waddinxveen. U kunt de stukken ook vinden via www.omgevingswet.overheid.nl.