Deze pagina is verlopen.

Rectificatie Omgevingsvergunning ‘Transformatie van een kantoor naar 9 appartementen, Middelburgseweg 1a’, 2022 week 48

In de bekendmakingen van week 47 stond dat de omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken vanaf 24 november 2022 ter inzage zouden liggen. De genoemde datum is niet juist. Dit moet zijn: de stukken liggen vanaf 3 december 2022 ter inzage.