Raadsbesluit wijziging APV Omgevingswet, 2023 week 42

De gemeenteraad heeft op 14 december 2022 een aantal wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) vastgesteld.

Een gedeelte van deze wijzigingen gaat over het aanpassen van de APV aan de woorden en artikelen uit de Omgevingswet.

Dit gedeelte treedt in werking op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt. Dat is 1 januari 2024.  Vanaf 1 januari 2024 zijn de wijzigingen in de APV opgenomen en te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.