Raadsbesluit (van de tiende) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Waddinxveen 2009, 2024 week 23

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 april 2024 de nadere regels voor geveltuinen vastgesteld. Deze spelregels treden inwerking op dezelfde dag als de wijzigingen van de APV inwerkingtreden.

De gemeenteraad heeft op 30 mei 2024 een aantal wijzigingen van de APV vastgesteld. De inwoner hoeft geen ontheffing of vergunning meer aan te vragen voor de aanleg van een geveltuin. Geveltuinen mogen aangelegd worden als ze voldoen aan de nadere regels van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester krijgt meer bevoegdheden om op te treden tegen woonoverlast. Ook is er een bepaling opgenomen om overlast door onder andere deelscooters in de toekomst te voorkomen. Ten slotte is er een messenverbod toegevoegd in de tekst van de APV. De wijzigingen treden de dag na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl in werking.