Openstelling procedure vergunningverlening weekmarkt Waddinxveen, 2024 week 27

Op 24 januari 2019 is volgens de Marktverordening Waddinxveen de vergunning verleend om de weekmarkt in Waddinxveen te organiseren. Deze vergunning loopt op 1 december 2024 af. Er wordt voor de verlening van de nieuwe vergunning een proces opengesteld voor de periode van 4 weken.

Het college van B&W heeft op 24 juni 2024 de regels en het selectieproces voor de nieuwe vergunningverlening van de weekmarkt vastgesteld. Het selectieproces loopt van 8 juli 2024 tot en met 5 augustus 2024. U kunt het complete selectieproces en de selectieregels per 8 juli  2024 bekijken op  www.officielebekendmakingen.nl