Ontwerpwijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 1, 3 en Plasweg 28, 2022 week 51

B&W van de gemeente Waddinxveen hebben op 13 december 2022 ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan G van Dort Kroonweg 1, 3 en Plasweg 28.

Wijziging van bedrijfswoningen naar reguliere woningen

Aan de G. van Dort Kroonweg 1, 3 en Plasweg 28 in Waddinxveen staan drie bedrijfswoningen welke toebehoorden aan glastuinbouwbedrijven. De bedrijven aan de G. van Dort Kroonweg 3 en Plasweg 28 zijn, met uitzondering van de bedrijfswoningen, verkocht aan derden in verband met een toekomstige herontwikkeling van het glastuinbouwgebied. In afwachting hiervan blijven de glastuinbouwbedrijven in gebruik. De woning aan de G. van Dort Kroonweg 1 is bijna 22 jaar in particulier bezit. De woningen zijn privé-eigendom van de eigenaren gebleven. Zij hebben geen economische verbintenis meer met het achterliggende tuinbouwbedrijf. Het plangebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’, waarin de gronden zijn bestemd voor ‘Agrarisch-glastuinbouw’ met de bouwaanduiding ‘bedrijfswoning’. Dit wijzigingsplan maakt de vervolgfunctie voor beide deelgebieden naar ‘Wonen’ juridisch planologisch mogelijk.

Via de website van de gemeente kunt u het ontwerpwijzigingsplan bekijken

Vanaf 22 december 2022 kunt u via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen het ontwerpwijzigingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. U kunt het ontwerpwijzigingsplan ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl

U kunt tot en met 1 februari 2023 reageren op het ontwerpwijzigingsplan

U kunt tot en met 1 februari 2023 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpwijzigingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan G van Dort Kroonweg 1, 3 en Plasweg 28. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met De heer Van der Starre via k.vanderstarre@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182.

Informatie

Wilt u meer informatie over deze publicatie en het ontwerpwijzigingsplan dan kunt u contact opnemen met de heer Van der Starre via k.vanderstarre@waddinxveen.nl.