Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning ‘Prins Bernhardlaan 2 – Souburgh’, 2024 week 09

De gemeenteraad heeft op 14 februari 2024 besloten af te wijken van de Regels van het bestemmingsplan ‘van station tot hefbrug’ en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning voor ‘Prins Bernhardlaan 2 – Souburgh’ ter inzage te leggen. Het gaat om een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om het bestaande zorgcentrum te slopen en een nieuw zorgcentrum te bouwen. Het nieuwe zorgcentrum bestaat uit 90 zorgplaatsen en 12 VPT plaatsen (volledig pakket thuis). Op de begane grond zijn naast de VPT plaatsen voorzieningen als een balie, dagbesteding, kapper, fysio, winkel en restaurant aanwezig.  

Het plan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Van station tot hefbrug’. Er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De initiatiefnemer heeft de hiervoor benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd.

Inzage

Voordat de verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven en de omgevingsvergunning wordt verleend liggen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende documenten voor 6 weken ter inzage. Vanaf 29 februari 2024 kunt u deze vinden in het gemeentehuis bij de Publieksbalie, Beukenhof 1 in Waddinxveen. Mak van tevoren telefonisch een afspraak om de stukken te bekijken via telefoonnummer 14 0182 .

Een andere mogelijkheid om deze te bekijken is via www.ruimtelijkeplannen.nl.