Ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Dwarsweg 13c, 2023 week 51

B&W maken bekend dat zij op 12 december 2023 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Dwarsweg 13c en het m.e.r-beoordelingsbesluit.

Plan voor de Zuidelijke Dwarsweg 13c

Ten westen van de N457, aan de Overslagweg, ligt een stuk grond waarvan nu de bestemming agrarisch of bedrijf-dierenpension is. Het stuk grond is te klein voor een volwaardig agrarisch bedrijf. Het dierenpension is verhuisd naar een andere locatie. De eigenaar van dit stuk grond wenst deze te gebruiken voor bedrijfsmatige doeleinden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een ontwerp bestemmingsplan opgesteld.

Via Officiële Bekendmakingen.nl kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Vanaf 21 december 2023 kunt u op www.officielebekendmakingen.nl het ontwerpbestemmingsplan en bijbehoren vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook via www.ruimtelijkeplannen.nl bekijken (NL.IMRO.0627.ZuidDwarsweg13c-0301).

U kunt tot en met 1 februari 2024 reageren op het ontwerpbestemmingsplan

U kunt tot en met 1 februari 2024 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Dwarsweg 13c’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw Vriezema via i.vriezema@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit. Hierdoor is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie en het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw Vriezema.