Ontwerpbestemmingsplan Zesde Tochtweg 2a, 2023 week 22

B&W hebben op 23 mei 2023 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Zesde Tochtweg 2a.

Plan voor de Zesde Tochtweg 2a

De vestiging van het aan de glastuinbouw verbonden loonbedrijf is in strijd met het bestemmingsplan, omdat alleen bedrijven in milieucategorie 1 en 2 zijn toegestaan. Het bedrijf valt onder milieucategorie 3.1. Bij afwijking is vestiging mogelijk wanneer wordt aangetoond dat het bedrijf milieutechnisch inpasbaar is. In deze herziening van het bestemmingsplan wordt dit aangetoond. Gelijktijdig wordt een bedrijfswoning mogelijk gemaakt in het bebouwingslint. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een beschikbaar contingent in het kader van de ruimte-voor-ruimteregeling in verband met een sanering van een sierteeltbedrijf aan het Noordeinde 4.

Via de website van de gemeente kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Vanaf 1 juni 2023 kunt u via www.offcielebekendmakingen.nl het ontwerpbestemmingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Hier is ook het ontwerpbesluit Hogere Waarden te vinden, dit ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingplan ter inzage. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.ZesdeTochtweg2a-0301).

U kunt tot en met 12 juli 2023 reageren op het ontwerpbestemmingsplan

U kunt tot en met 12 juli 2023 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zesde Tochtweg 2a’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Van der Starre via k.vanderstarre@waddinxveen.nl of de heer Leenheer via x.leenheer@waddinxveen.nl of telefonisch via telefoonnummer 140182).