Deze pagina is verlopen.

Ontwerpbestemmingsplan Vredenburghzone deel 3 week 52, 2023

De gemeente Waddinxveen werkt aan de Vredenburghzone. In eerste instantie lag de focus op het realiseren van het eerste deel van de Vredenburghzone, ten zuidoosten van de Beijerincklaan. Dit heeft ertoe geleid dat de planologische procedures die afgerond zijn voornamelijk gericht waren op dit deel. Op dit moment is de wens om de gronden ten noordwesten van de Beijerincklaan ook in te richten. Dit bestemmingsplan is nodig om de resterende gronden in het plangebied Vredenburghzone als natuur- en recreatiegebied in te richten.

Inzage

Op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BP85217-0301) kunt u het ontwerpbestemmingsplan en bijbehoren bekijken met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Het plan ligt ook bij de publieksbalie op het gemeentehuis ter inzage.

U kunt tot en met 7 februari 2024 uw reactie indienen

U kunt tot en met 7 februari 2024 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan Vredenburghzone deel 3 Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met dhr. W. Verkaik via w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik.