Ontwerpbestemmingsplan Theo Thijssenschool, 2023 week 51

B&W maken bekend dat zij op 12 december 2023 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Theo Thijssenschool.

Het ontwerpbestemmingsplan Theo Thijssenschool

Het aantal inwoners van Waddinxveen groeit en om alle kinderen een plek op school aan te kunnen bieden is het noodzakelijk om de Theo Thijssenschool uit te breiden. De uitbreiding bestaat uit 4 lokalen en is achter de school. Om in te spelen op de te verwachten verdere groei van de school is het mogelijk om dit gebouw met nog 4 lokalen en een speelzaal aan te vullen. Op dit moment is op het perceel nog een metaalbewerkingsbedrijf gevestigd. Dit bedrijf verhuist medio 2025 naar het nieuwe bedrijventerrein Coenecoop III. Het ontwerpbestemmingsplan Theo Thijssenschool maakt de uitbreiding van 4 plus eventueel 4 extra lokalen en een speelzaal juridisch-planologisch mogelijk. De geldende bestemming bedrijf wordt omgezet naar maatschappelijk.

Wilt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken?

U kunt vanaf 28 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan bekijken.

Dit kan op de volgende manieren:

U kunt tot en met 1 februari 2024 reageren op het ontwerpbestemmingsplan

U kunt tot en met 8 februari 2024 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerp bestemmingsplan. U stuurt uw brief aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Theo Thijssenschool’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie neemt u contact op met mevrouw G. Versteeg via e-mail g.versteeg@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182.