Deze pagina is verlopen.

Ontwerpbestemmingsplan Hoevezone (Plasweg) week 52, 2023

B&W maken bekend dat zij op 19 december 2023 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Hoevezone (Plasweg). Op de locatie tussen de Vredenburghlaan en de Plasweg worden twee kavels ontwikkeld. Op de zuidelijke kavel worden 14 koopwoningen gerealiseerd en op de noordelijke kavel twee gebouwen en een bijgebouw voor maatschappelijke doeleinden. Het woningaanbod bestaat uit 5 seniorenwoningen, 4 rijwoningen, 4 twee onder een kap woningen en 1 vrijstaande woning. Deze woningen worden neergezet in een indeling die doet denken aan de opzet van een boerderij. Er worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd en rekening gehouden met duurzame beplanting op de kavel. De noordelijke kavel beschikt over twee gebouwen en een bijgebouw langs een groene binnenplaats. Deze gebouwen hebben maatschappelijke functies, namelijk een kinderdagverblijf in een van de gebouwen en 38 zorgwoningen in het tweede gebouw. Ook voor deze invulling worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd.

Er ligt tegelijkertijd een ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

Om het maatschappelijk hoofdgebouw (parallel aan de Vredenburghlaan gelegen) te kunnen bouwen wordt een hogere waarde verleend. De hogere waarde is nodig omdat er niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder als gevolg van wegverkeerlawaai. De publicatie van deze hogere waarde wordt afzonderlijk en gelijktijdig aan deze publicatie gedaan.

Inzage

Op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPhoevezone-0301) vindt u het ontwerp bestemmingsplan en bijbehoren vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Het plan ligt ook bij de publieksbalie op het gemeentehuis ter inzage.

U kunt tot en met 7 februari 2024 uw reactie indienen

U kunt tot en met 7 februari 2024 schriftelijk of mondeling uw reactie geven over het ontwerpbestemmingsplan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hoevezone (Plasweg)’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met dhr. R. Höhle via telefoonnummer 14 0182.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer R. Höhle.