Ontwerpbestemmingsplan Henegouwerweg 119a/b, 120 week 52, 2023

B&W maken bekend dat zij op 19 december 2023 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Henegouwerweg 119a/b, 120 en het m.e.r-beoordelingsbesluit.

Plan voor de Henegouwerweg 119a/b, 120

Aan de Henegouwerweg 119a, 119b en 120 is een pluimveehouderij gevestigd. Ook wordt op deze locatie opslagruimte aangeboden. De eigenaar is van plan om een nieuwe stal te realiseren waar nu nog twee oude pluimveestallen staan, zodat de bedrijfsvoering op deze locatie kan worden verbeterd. Deze wordt voorzien van de huidige best beschikbare technieken. De zolder van de nieuwe stal zal worden benut voor opslag voor derden. Ook is de eigenaar van plan een boerderij-automaat te realiseren ten behoeve van de verkoop van lokaal geproduceerde agrarische producten. Achterop het plangebied wordt een kleine windturbine geplaatst voor een duurzamere bedrijfsvoering. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een ontwerp bestemmingsplan opgesteld.

Inzage

De publicatie staat op www.officielebekendmakingen.nl .

Op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.Henegouwerweg119a-0301) staat het ontwerpbestemmingsplan en bijbehoren met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan.

U kunt tot en met 8 februari 2024 reageren op het ontwerpbestemmingsplan

U kunt tot en met 8 februari 2024 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Henegouwerweg 119a/b, 120’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met I. Vriezema via i.vriezema@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie en het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met I. Vriezema.