Ontwerpbestemmingsplan Bredeweg, hoek Piet Stuurmanweg, 2023 week 41

B&W maken bekend dat zij op 26 september 2023 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Bredeweg, hoek Piet Stuurmanweg en het ontwerpbesluit hogere waarden.

Ontwerpbestemmingsplan Bredeweg, hoek Piet Stuurmanweg

De initiatiefnemer wenst de kavel op de hoek van de Bredeweg en de Piet Stuurmanweg te ontwikkelen naar 2 woningen. Nu wordt de kavel gebruikt door de initiatiefnemer om vanuit het projectkantoor woningen te verkopen. De woningen (De Warande) zijn verkocht waardoor het projectkantoor hier verwijderd wordt. De wens is om het perceel te splitsen en er 2 reguliere woningen planologisch mogelijk te maken.

Er ligt tegelijkertijd een ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

Om de woningen te kunnen bouwen worden hogere waarden verleend. De hogere waarden zijn nodig omdat er niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder als gevolg van wegverkeerlawaai. De publicatie van deze hogere waarden wordt afzonderlijk en gelijktijdig aan deze publicatie gedaan. Het ontwerpbesluit vindt u op www.odmh.nl/digitaal-loket/ter-inzage/gemeente/waddinxveen.

U kunt de stukken bekijken via www.waddinxveen.nl/bekendmakingen

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 12 oktober 2023. U kunt op www.officielebekendmakingen.nl het ontwerpbestemmingsplan en de stukken vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u op de website de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. U kunt ook het ontwerpbestemmingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BredeweghoekPStweg-0301).

U kunt tot en met 22 november 2023 uw reactie indienen

U kunt tot en met 22 november 2023 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan Bredeweg, Piet Stuurmanweg’. Voor het indienen van een mondelinge reactie neemt u contact opnemen met de heer Leenheer via x.leenheer@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend, worden gebundeld en beantwoord.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer Leenheer.