Deze pagina is verlopen.

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden Noordeinde 61, 2023 week 17

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden

B&W zijn van plan het volgende besluit te nemen:

  • vaststellen hogere geluidswaarden op de locatie Noordeinde 61.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 27 april 2023 voor zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. De stukken liggen ook digitaal ter inzage bij de ODMH, onder kenmerk 2022217515.

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit tijdens deze periode bij B&W van Waddinxveen indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoonnummer 088 54 50 000). U kunt uw zienswijze ook per e-mail indienen via info@odmh.nl. Belanghebbenden die op tijd hun zienswijzen over een ontwerpbesluit indienen, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.