Ontwerpbesluit Hogere Waarden Noordeinde 134, 2023 week 41

Burgemeester en wethouders van Waddinxveen zijn van plan het volgende besluit te nemen:

  • Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor de locatie gelegen aan het Noordeinde 134 in Waddinxveen.

Inzage

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 12 oktober 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. De stukken worden ook digitaal ter inzage gelegd op de website van de ODMH. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2022259139.

Zienswijzen

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van Waddinxveen indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen ook per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan kunt u contact opnemen met de heer Leenheer via x.leenheer@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182.