Ontwerpbesluit hogere waarden De Passage, 2023 week 45

B&W zijn van plan om te besluiten hogere geluidswaarden vast te stellen voor het plan De Passage. Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 9 november 2023 voor zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen.

Wilt u het ontwerpbesluit bekijken?

Dat kan online maar ook in het gemeentehuis:

  • u kunt contact opnemen met de heer Leenheer via het telefoonnummer 14 0182;
  • tijdens openingsuren kunt u het besluit inzien bij de Publiekbalie van het gemeentehuis, Beukenhof 1 in Waddinxveen;
  • u kunt het ontwerpbesluit hogere waarden digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op www.officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie aan de linker kant. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2023-00016004.

Zienswijzen

Iedereen kan binnen deze periode van zes weken zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij de gemeente Waddinxveen per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 5450 000). De zienswijzen kunt u ook per e-mail indienen via info@odmh.nl. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.