Deze pagina is verlopen.

Ontwerp wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12 week 52, 2023

B&W maken bekend dat zij op 19 december 2023 hebben ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12. Deze vier woningen worden van bedrijfswoningen planologisch omgezet in plattelandswoningen. In het bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ zijn deze percelen bestemd voor ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ met de aanduiding ‘Bedrijfswoning’. De bedrijven die bij deze bedrijfswoningen hoorden zijn, zonder de bedrijfswoningen, verkocht aan derden in verband met een toekomstige herontwikkeling van dit verouderde glastuinbouwgebied. In afwachting van de herontwikkeling blijven de glastuinbouwbedrijven in gebruik en worden de bedrijfswoningen verhuurd.

De huurders van G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7, en 12 hebben elk aangegeven het huis dat ze huren te willen kopen. Omdat de bedrijfswoningen geen economische binding meer hebben met het achterliggende tuinbouwbedrijf, is dat mogelijk door de wet plattelandswoningen uit 2013. Hiermee wordt de juiste bestemming aan de woningen toegekend.

Inzage

Op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.GvDKweg4en6en7en12-0301) vindt u het ontwerp wijzigingsplan en bijbehoren vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Het plan ligt ook bij de publieksbalie op het gemeentehuis ter inzage.

U kunt tot en met 7 februari 2024 uw reactie indienen

U kunt tot en met 7 februari 2024 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerp wijzigingsplan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘ontwerp wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 4, 6, 7 en 12’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met dhr. R. Höhle via telefoonnummer 14 0182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerp wijzigingsplan kunt u contact opnemen met de heer R. Höhle.