Deze pagina is verlopen.

Ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Wonen’ week 52, 2023

B&W maken bekend dat zij op 19 december 2023 hebben ingestemd met het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Wonen’. In een groot aantal bestemmingsplannen van de gemeente Waddinxveen is een bestemming ‘Wonen’ opgenomen waarbij in die plannen het begrip ‘wonen’ niet nader is gedefinieerd. Het paraplubestemmingsplan ‘Wonen’ legt de nieuwe regeling rondom de begripsbepaling en gebruiksmogelijkheden die samenhangen met het thema wonen vast. Het paraplubestemmingsplan heeft betrekking op het gehele grondgebied en alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente Waddinxveen.

Inzage

Op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPWonen-0301) vindt u het ontwerp paraplubestemmingsplan en bijbehoren met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Het plan ligt ook bij de publieksbalie op het gemeentehuis ter inzage.

U kunt tot en met 7 februari 2024 uw reactie indienen

U kunt tot en met 7 februari 2024 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerp paraplubestemmingsplan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Wonen’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met dhr. W. de Gram via telefoonnummer 14 0182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerp paraplubestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer W. de Gram.