Ontwerp bestemmingsplan Henegouwerweg 105 en 105a, 2023 week 05

B&W maken bekend dat zij op 24 januari 2023 hebben ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Henegouwerweg 105 en 105a.

Het ontwerp bestemmingsplan Henegouwerweg 105 en 105a

Om de bedrijvigheid van het agrarische grondverzet bedrijf aan de Henegouwerweg 105 duurzaam voort te kunnen zetten moeten er aanpassingen aan het perceel en de bebouwing plaatsvinden. Een verouderde stal en hooiberg worden gesloopt, hiervoor in de plaats komt een bijgebouw en een boomgaard. Verder wordt de bestaande loods uitgebreid en wordt een schuur gesloopt en herbouwd. Het perceel wordt zo ingericht dat er voldoende opslagruimte ontstaat in de schuur en het bijgebouw en de loods wordt toegankelijk gemaakt voor opleggers en vrachtwagens.

Bestemmingsplan bekijken

Vanaf 2 februari 2023 kunt u op www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen het ontwerp bestemmingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. De zakelijke omschrijving behorende bij Henegouwerweg 105 is opgenomen in de bijlage. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPhenegouwerweg105-0301).

Zienswijzen

U kunt tot en met 16 maart 2023 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan Henegouwerweg 105 en 105a. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik (w.verkaik@waddinxveen.nl) of telefonisch 14 0182).

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie en het ontwerp bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik.