Ontwerp addendum op de welstandsnota Parkhoeve I2 (Park Triangel), 2023 week 04

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 17 januari 2023 hebben ingestemd met het ontwerp addendum op de welstandsnota ‘Parkhoeve’ I2.

Wat houdt het ontwerp addendum op de welstandsnota in?

Voor alle uitgewerkte deelplannen in Triangel zijn beeldkwaliteitsplannen opgesteld, zo ook voor het deelplan Parkhoeve I2. Het beeldkwaliteitsplan bevat regels die de kwaliteit voor het deelgebied I2 moeten garanderen. Deze regels kunnen niet met het uitwerkingsplan voor het deelgebied I2 worden geregeld. Om deze regels afdwingbaar te maken moet het beeldkwaliteitsplan als addendum op de welstandnota worden vastgesteld.

Welstandsnota bekijken

Vanaf 26 januari 2023 kunt u via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen en www.officielebekendmakingen.nl het ontwerp addendum vinden.

Hoe kunt u reageren?

Voor het addendum op de welstandsnota kan worden vastgesteld moet het ontwerp addendum voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. Hiermee wordt het ontwerp addendum voor inspraak vrijgegeven. Iedereen kan op het ontwerp addendum reageren in de vorm van een zienswijze. Als een zienswijze de kwaliteit laat verbeteren, wordt het beeldkwaliteitsplan aangepast.

U kunt tot en met 9 maart 2023 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerp addendum. U kunt uw brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld erbij dat het gaat over het ontwerp addendum Parkhoeve (Park Triangel).

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met dhr. W. Verkaik (w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch 140182).