Ontwerp addendum op de welstandsnota bedrijvenpark Parkrand G3 Park Triangel, 2023 week 22

B&W hebben op 23 mei 2023 ingestemd met het ontwerp addendum op de welstandsnota ‘Parkrand’ G3. 

Wat houdt het ontwerp addendum op de welstandsnota in?

Voor alle uitgewerkte deelplannen in Triangel zijn beeldkwaliteitsplannen opgesteld, zo ook voor het bedrijvenpark Parkrand G3. Het beeldkwaliteitsplan bevat regels die de kwaliteit voor het deelgebied G3 moeten garanderen. Deze regels kunnen niet met het uitwerkingsplan voor het deelgebied G3 worden geregeld. Om deze regels afdwingbaar te maken moet het beeldkwaliteitsplan als addendum op de welstandnota worden vastgesteld.

Via de website kunt u het ontwerp addendum op de welstandsnota bekijken

Vanaf 1 juni 2023 kunt u via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen het ontwerp addendum vinden.

Inzien

Het ontwerpbesluit ligt 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. Wilt u het ontwerpbesluit inzien? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0182.

Hoe kunt u reageren?

Voor het addendum op de welstandsnota kan worden vastgesteld moet het ontwerp addendum 6 weken ter inzage liggen. Hiermee wordt het ontwerp addendum voor inspraak vrijgegeven. Iedereen kan op het ontwerp addendum reageren in de vorm van een zienswijze. Als een zienswijze de kwaliteit laat verbeteren, wordt het beeldkwaliteitsplan aangepast. U kunt tot en met 13 juli 2023 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerp addendum. U kunt uw brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld erbij dat het gaat over het ontwerp addendum Parkrand G3 (Park Triangel). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Verkaik (w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch 140182).