Ontwerp aanwijzingsbesluit plaatsen ondergrondse restafvalcontainer Rietvoorn, 2023 week 04

Het college van B&W van de gemeente Waddinxveen wil de plek van een ondergrondse container voor restafval aanwijzen op de Rietvoorn.

Inzage stukken

Wilt u de stukken bekijken? Maak dan een afspraak met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 14 0182 of via www.waddinxveen.nl/contact.

Zienswijze indienen

Het ontwerpbesluit en de stukken zijn vanaf 27-1-2023 (6 weken) te bekijken. U kunt tot en met     9-2-2023 schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Telefonische zienswijzen kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 0182. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt.

Vermeld in uw zienswijze:

  • het zaaknummer (06272960);
  • de reden waarom u bezwaar maakt;
  • naam, adres en postcode van belanghebbende;
  • uw handtekening.

Als u gemachtigd bent en u dient een zienswijze in voor iemand anders, vergeet dan niet een ondertekende machtiging bij te sluiten bij de zienswijze. De gemeente Waddinxveen houdt rekening met de ingediende zienswijze als we het definitieve besluit nemen. Wij houden de indiener van de zienswijze op de hoogte van het besluit