Ondergrondse container aan de Rietvoorn definitief aangewezen

Het college heeft op 4 juli besloten de locatie voor de ondergrondse container voor restafval aan de Rietvoorn definitief aan te wijzen. Dit betekent dat omwonenden die deze ondergrondse container gebruiken om restafval aan te bieden, een brief ontvangen over deze aanwijzing.

Bezwaar maken

Omwonenden en inwoners kunnen bezwaar te maken tegen dit besluit.