Deze pagina is verlopen.

Omgevingsvisie Waddinxveen 2050, 2022 week 49

De gemeente Waddinxveen laat weten dat op 12 oktober 2022 de Omgevingsvisie Waddinxveen 2050 is vastgesteld door de gemeenteraad. 

De omgevingsvisie gaat over de hele gemeente. Het is van belang om goed na te denken over hoe Waddinxveen er in de toekomst uit moet zien. Hoe bieden we ook over 20 tot 30 jaar een mooie en prettige omgeving om te wonen, werken en onze vrije tijd door te brengen? Hoe willen we dat Waddinxveen er in 2050 uitziet? Hiervoor is de koers uitgezet in deze omgevingsvisie.
De omgevingsvisie is een structuurvisie zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Als de Omgevingswet in werking treedt wordt de omgevingsvisie automatisch een omgevingsvisie zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Omgevingswet. Dit staat in artikel 4.10 van de Invoeringswet Omgevingswet.

Inzage

U kunt de omgevingsvisie vanaf 8 december 2022 bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.OVWveen-0401).

De omgevingsvisie geldt vanaf 8 december 2022

We gaan de omgevingsvisie dus meteen gebruiken. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn in Waddinxveen kijken we altijd of deze passen in de omgevingsvisie. Dit geldt voor grote projecten, maar bijvoorbeeld ook voor vergunningaanvragen die niet passen binnen de regels van een bestemmingsplan.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen

Dit staat in artikel 7:1, lid d en in artikel 1 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht. Het was eerder wel mogelijk om een zienswijze in te dienen over de ontwerp-omgevingsvisie. Van deze mogelijkheid is door meerdere belanghebbenden gebruik gemaakt. Ook zijn er bij het opstellen van het ontwerp van de omgevingsvisie inwoners, bedrijven en organisaties betrokken. Alle reacties heeft de gemeenteraad meegewogen bij het besluit om de omgevingsvisie vast te stellen.

De omgevingsvisie vervangt de Structuurvisie Waddinxveen 2030

De Omgevingsvisie Waddinxveen 2050 vervangt de huidige structuurvisie waarmee de huidige structuurvisie komt te vervallen.