Omgevingsvergunningen: nieuwe aanvraag, verleende en verlengde vergunningen, 2023 week 1

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Vredenburghzone tussen Plasweg en Tweede Bloksweg: uitvoeren van grondwerkzaamheden t.b.v. een grondwal en water (23-12-2022, zaaknr. 2022326470, datum aanvraag: 29-12-2022);
 • De Akker 89: plaatsen van aanbouw (21-12-2022, zaaknr. 2022322760, datum aanvraag: 28-12-2022);
 • Jan Dorrekenskade-Oost 80: uitbreiden van garages 39 en 39A (19-12-2022, zaaknr. 2022320742, datum aanvraag: 22-12-2022);
 • Jan van Bijnenpad 5: tijdelijk (t/m 16 juni 2023) oprichten van bouwplaatsinrichting (20-12-2022, zaaknr. 2022321600, datum aanvraag: 23-12-2022);
 • Kanaaldijk 30 A: vervangen van reclamebord/lichtbak op het dak (19-12-2022, zaaknr. 2022320596, datum aanvraag: 22-12-2022);
 • Mevrouw Kuipers-Rietbergplantsoen 1: tijdelijk (t/m 28 april 2023) oprichten van bouwplaatsinrichting (20-12-2022, zaaknr. 2022321628, datum aanvraag: 27-12-2022);
 • op de parkeerplaats nabij Joke Smithoeve 1-77: tijdelijk (t/m 13-2-2023) plaatsen van container, opslagbox en dixi (21-12-2022, zaaknr. 2022323073, datum aanvraag: 28-12-2022);
 • Sniepweg 13F: tijdelijk (t/m 31 maart 2023) opvangen van 150 asielzoekers in de sporthal (21-12-2022, zaaknr. 2022322427, datum aanvraag: 23-12-2022);
 • Wilhelminakade 99: plaatsen van dakopbouw op aanbouw + isoleren bestaande kap (22-12-2022, zaaknr. 2022324041, datum aanvraag: 27-12-2022);

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • achter Henegouwerweg 117a: realiseren van waterpartij tbv watercompensatie (23-12-2022, zaaknr. 2022080997, datum besluit: 28-12-2022);
 • Binnendoor 63: plaatsen van afvalcontainer (23-12-2022, zaaknr. 2022315584, datum besluit: 28-12-2022);
 • Jan Campertlaan 22: uitbreiden voorzijde woning (23-12-2022, zaaknr. 2022240697, datum besluit: 28-12-2022);
 • Jan van Bijnenpad 5: tijdelijk (t/m 16 juni 2023) oprichten van bouwplaatsinrichting (27-12-2022, zaaknr. 2022321600, datum besluit: 29-12-2022);
 • Lijsterbesstraat 13: plaatsen van dakopbouw (21-12-2022, zaaknr. 2022234282, datum besluit: 27-12-2022);
 • Mevrouw Kuipers-Rietbergplantsoen 1: tijdelijk (t/m 28 april 2023) oprichten van bouwplaatsinrichting (27-12-2022, zaaknr. 2022321628, datum besluit: 29-12-2022);
 • Zonnesingel 21: plaatsen van dakkapel op het voor- en achterdakvlak van woning (23-12-2022, zaaknr. 2022312996, datum besluit: 28-12-2022).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • Bloemendaalseweg 2 A: wijzigen van de verleende bouwvergunning (23-12-2022, zaaknr. 2022272948, datum besluit: 28-12-2022);