Omgevingsvergunningen: nieuwe aanvraag, verleende en verlengde vergunningen, 2023 week 02

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Tweede Bloksweg Park Triangel (E4480) Kavel 11: bouwen vrijstaande woning (31-12-2022, zaaknr. 2022329887, publicatie aanvraag: 05-01-2023);
 • Vredenburghzone tussen Plasweg en Tweede Bloksweg: uitvoeren grondwerkzaamheden t.b.v. grondwal en water (23-12-2022, zaaknr. 2022326470, publicatie aanvraag: 29-12-2022);
 • Zuidelijke Rondweg: bouwen 26 woningen (Triangel, project Parkrijk, fase 5) (27-12-2022, zaaknr. 2022327659, publicatie aanvraag: 30-12-2022);
 • Chopinlaan 14: plaatsen dakkapel op voor- en achterdakvlak (27-12-2022, zaaknr. 2022327853, publicatie aanvraag: 30-12-2022);
 • op 4 parkeerplaatsen bij Peppelhorst 67: tijdelijk (t/m 12-5-2023) plaatsen van roerende zaken (22-12-2022, zaaknr. 2022325507, publicatie aanvraag: 30-12-2022);
 • Oranjelaan 3: wijzigen gevelopeningen en plaatsen dakkapellen aan voorgevel (29-12-2022, zaaknr. 2022328730, publicatie aanvraag: 04-01-2023).

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Vredenburghzone tussen Plasweg en Tweede Bloksweg: uitvoeren grondwerkzaamheden t.b.v. grondwal en water (30-12-2022, zaaknr. 2022326470, publicatie besluit: 03-01-2023);
 • Coenecoop 17: realiseren van doorgang/deur in bestaande wand (02-01-2023, zaaknr. 2022217793, publicatie besluit: 04-01-2023);
 • Jan van Bijnenpad 5: tijdelijk (t/m 16 juni 2023) oprichten bouwplaatsinrichting (27-12-2022, zaaknr. 2022321600, publicatie besluit: 29-12-2022);
 • Mw. Kuipers-Rietbergplantsoen 1: tijdelijk (t/m 28 april 2023) oprichten bouwplaatsinrichting (27-12-2022, zaaknr. 2022321628, publicatie besluit: 29-12-2022);
 • op 4 parkeerplaatsen bij Peppelhorst 67: tijdelijk (t/m 12-5-2023) plaatsen van roerende zaken (28-12-2022, zaaknr. 2022325507, publicatie besluit: 30-12-2022);
 • op de parkeerplaats bij Joke Smithoeve 1-77: tijdelijk (t/m 13-2-2023) plaatsen container, opslagbox en dixi (28-12-2022, zaaknr. 2022323073, publicatie besluit: 30-12-2022);
 • Plasweg 116: vergroten woning (28-12-2022, zaaknr. 2022313286, publicatie besluit: 30-12-2022);
 • Transportweg 15: wijzigen brandcompartimentering (27-12-2022, zaaknr. 2022254588, publicatie besluit: 30-12-2022).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • tegenover Zuidkadering 17: aanleggen kabel in grond t.b.v. laadpaal (27-12-2022, zaaknr. 2022279933, publicatie besluit: 30-12-2022).