Omgevingsvergunning ‘sporthal de Gouwehal Sniepweg’, 2023 week 05

B&W maken bekend dat zij op 1 februari 2023 een omgevingsvergunning hebben verleend voor de ‘sporthal de Gouwehal Sniepweg 13 te Waddinxveen’. De gemeenteraad heeft hiervoor op 9 november 2022 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. B&W hebben op 31 januari 2023 de verklaring van geen bedenkingen vastgesteld. De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om een nieuwe sporthal te bouwen. De sporthal wordt gebouwd in de open ruimte die ligt tussen een binnenzwembad, de Tennishal en naast het clubgebouw van een voetbalvereniging.

Wilt u de omgevingsvergunning bekijken?

Dat kan vanaf 2 februari 2023 tot en met 15 maart 2023 via:

Hoe kunt u beroep instellen?

Als u het niet eens bent met het besluit en belanghebbende bent dan kunt u beroep instellen. U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Rechtbank Den Haag. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 16 maart 2023 naar de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 16 maart 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 16 maart 2023. Dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Waar kunt u de volledige tekst van deze publicatie vinden?

Deze vindt u vanaf 2 februari 2023 op www.officielebekendmakingen.nl.