Deze pagina is verlopen.

Milieu week 52, 2023

Melding activiteitenbesluit

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Coenecoop 53: het uitbreiden van de capaciteit aanvoer grofvuil grondstoffenplein (publicatiedatum: 21-12-2023)

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater die niet uit een inrichting komen, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van de activiteiten voldoende.

De volgende meldingen zijn ingediend:

  • Bredeweg 11B: Dit betreft: het aanleggen van een 3 gesloten bodemenergiesystemen op 1 locatie (1 van 3). De melding is geregistreerd onder kenmerk 2023-00019344.
  • Bredeweg 11B:Dit betreft: het aanleggen van 3 gesloten bodemenergiesystemen op 1 locatie (2 van 3). De melding is geregistreerd onder kenmerk 2023-00019345.
  • Bredeweg 11B: Dit betreft: het aanleggen van een 3 gesloten bodemenergiesystemen op 1 locatie (3 van 3). De melding is geregistreerd onder kenmerk 2023-00019346.

Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.