Milieu meldingen, 2024 week 19

Melding incidentele festiviteit Sniepweg 13E

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens gemeente Waddinxveen op 24 april 2024 een APV-melding ontvangen voor het houden van een festiviteit op zaterdag 29 juni 2024 op de locatie Sniepweg 13E. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2024-00009181.

Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.

Melding bodemkwaliteit

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van de activiteiten voldoende.

B&W hebben de volgende melding ontvangen:

  • Otto-erf, Woubrechterf.: toepassen van grond – Rec. Otto-erf en Woubrechterf – (publicatie 06-05-2024).

Melding milieubelastende activiteit

  • Coenecoop 88: opslaan van ADR-Klasse 8 stoffen buiten op milieuplaat (publicatie 01-05-2024).
  • Coenecoop 801: vervangen van OS-station 1000m3/h PD164203 (publicatie: 03-05-2024).

Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De documenten liggen niet ter inzage.