Melding mobiel breken Transportweg 5, 2024 week 05

Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met een mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig maar kan volstaan met het doen van een melding.

Op 16 januari 2024 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een melding ontvangen over mobiel breken, Transportweg 5.

De werkzaamheden zijn van 13-02-2024 tot en met 13-05-2024, van 07:00 uur tot 19:00 uur en duren drie werkdagen. De melding heeft kenmerk 2024-00001286.Tegen een melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 54 50 000.