Melding incidentele festiviteit Sniepweg 13E, 2024 week 23

AW Slotdag 6 juli 2024 van 11:30 tot 19:30 uur (buiten).

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens gemeente Waddinxveen op 18 mei 2024 een melding ontvangen voor het houden van een festiviteit op 6 juli 2024 op de locatie Sniepweg 13E, 2742AR Waddinxveen. Deze melding heeft betrekking op de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Waddinxveen. e melding is geregistreerd onder kenmerk 2024-00010849.

Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.