Melding incidentele festiviteit Sniepweg 13C, 2023 week 44

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens de gemeente Waddinxveen op 18 oktober 2023 een melding ontvangen voor het houden van een festiviteit op de locatie Sniepweg 13C. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2023-00016373.

Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.