Melding incidentele festiviteit Sniepweg 13C, 2023 week 41

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens gemeente Waddinxveen op 22 september 2023 een melding ontvangen voor het houden van een festiviteit op de locatie Sniepweg 13C. De melding heeft kenmerk 2023-00013707.

Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.