Melding incidentele festiviteit Parklaan 3, 2024 week 27

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens gemeente Waddinxveen op 20 juni 2024 een melding ontvangen voor het houden van een festiviteit op de locatie Parklaan 3. Deze melding heeft betrekking op de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Waddinxveen. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2024-00013251. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.