Melding incidentele festiviteit Gouweplein 3, 2024 week 25

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens gemeente Waddinxveen de volgende meldingen ontvangen;

  • Het houden van een festiviteit op 22 juni 2024 op de locatie Gouweplein 3. Deze melding gaat over de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Waddinxveen en is geregistreerd onder kenmerk 2024-00011864 (ontvangen op 2 juni 2024).
  • Het houden van een festiviteit op 15 september 2024 op de locatie Gouweplein 3. Deze melding gaat over de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Waddinxveen en is geregistreerd onder kenmerk 2024-00012032 (ontvangen op 4 juni 2024).

Tegen deze meldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.