Melding incidentele festiviteit Gouweplein 3, 2024 week 02

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens gemeente Waddinxveen op 28 december 2023 een melding ontvangen voor het houden van een festiviteit op de locatie Gouweplein 3 van 20:00 tot 01:00 uur. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2023-00020344.

Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.