Melding bodemkwaliteit Percelen WDV01C 5557 & 6612, NO t.o.v Vredenburghlaan, 2024 week 09

Op 31 januari 2024 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een melding ontvangen ter plaatse van de Percelen WDV01C 5557 & 6612, NO t.o.v Vredenburghlaan. Dit betreft:

  • het planten van ca. 200-300 bomen incl. grondverbetering met bomengrond.

De melding is geregistreerd onder kenmerk 2024-00002925. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.