Melding bodemkwaliteit Henegouwerweg 1a, 2024 week 09

Op 19 februari 2024 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een melding ontvangen ter plaatse van de Henegouwerweg 1a. Dit betreft:

  • het weiland ophogen met ca. 4000m3 grond van klasse AW.

De melding is geregistreerd onder kenmerk 2024-00004210. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.