Melding bodemkwaliteit, 2024 week 13

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van de activiteiten voldoende.

B&W hebben de volgende melding ontvangen:

  • naast Noordeinde 134, perceel WDV01A1468: ophogen van landbodem PZH2440015 Egalisatie 3500m2 2024031301317 (publicatie 22-03-2024).

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De documenten liggen niet ter inzage.