Melding besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Heggewinde 22A, 2023 week 42

Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met een mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig maar kan volstaan met het doen van een kennisgeving.

Op 11 september 2023 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een melding ontvangen ter plaatse van de Heggewinde 22A, 2742EB Waddinxveen. Dit betreft: Melding mobiel puinbreken d.d. 02-09-2023 t/m 02-12-2023

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 02-09-2023 tot en met 02-12-2023, van 07.00 uur tot 19.00 uur voor de duur van twee werkdagen. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2023-00012847.

Bezwaar en beroep

Tegen een kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.