Melding besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, 2023 week 44

Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met een mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig maar kan volstaan met het doen van een kennisgeving.

Op 20 oktober 2023 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een melding ontvangen voor Coenecoop 7. Dit is een 1e melding mobiel breken Coenecoop 7. De werkzaamheden zijn van 10-11-2023 tot en met 09-02-2024 van 07:00 uur tot 19:00 uur voor drie werkdagen. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2023-00016495.

Tegen een melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 54 50 000.