Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, 2023 week 26

Voor het beheer van sommige soorten bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met een mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig maar kan volstaan met het doen van een kennisgeving.

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens de gemeente Waddinxveen ontvangen de volgende meldingen ontvangen:

  • 28 maart 2023, Peter Zuidlaan 2-5: melding mobiel breken week 16 t/m 28 2023. De werkzaamheden zijn van 17-4-2023 t/m 14-7-2023, van 07.00 uur tot 19.00 uur gedurende drie werkdagen. De melding heeft kenmerk 2023-00002750.
  • 25 april 2023, Heggewinde 22A: melding mobiel breken 1-6 t/m 1-9-2023. De werkzaamheden zijn van 1-6-2023 t/m 1-9-2023, van 07.00 uur tot 19.00 uur gedurende twee werkdagen. De melding heeft kenmerk 2023-00004720.

Tegen een kennisgevingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 54 50 000.