Melding besluit lozen buiten inrichtingen, 2023 week 32

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater die niet uit een inrichting komen, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van de activiteiten voldoende.

De volgende meldingen zijn ingediend:

  • Noordeinde 97A: het aanleggen van een klein gesloten bodemenergiesysteem (ontvangen 21-07-2023). De melding is geregistreerd onder kenmerk 2023-00010271.
  • Sniepweg 8: het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem (ontvangen 25-07-2023). De melding is geregistreerd onder kenmerk 2023-00010475

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.