Deze pagina is verlopen.

Melding activiteitenbesluit Noordeinde 46, 2022 week 52

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Kwekerij Vredebest, Noordeinde 46: het veranderen van activiteiten, de percelen achter Noordeinde 46A en 46 bis behoren ook bij de kwekerij

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.